Boys Varsity Powerlifting, Girls Varsity Powerlifting · CHS Powerlifting @ Splendora 1-14-17